Pracujeme také hlavou

 

Podíl konstrukční a technické práce na rozvoji strojírenské firmy je
neoddiskutovatelný. Na základě požadavků zákazníka zpracujeme výkresovou
dokumentaci a pomocí 3D modelu převedeme myšlenky do konkrétního tvaru.