V průběhu montáže zařízení jde především o dodržování technologických postupů,
koordinaci celého procesu a pečlivost provedení. Celá montáž obnáší na stovky úkonů
ve stanoveném pořadí. Sestavení stroje končí zkušebním provozem
a vystavením protokolu o zkoušce.


Jak vzniká stroj